Ultima Legnica, kasy fiskalne Legnica, drukarki fiskalne Legnica, wagi elektroniczne Legnica,
terminale płatnicze PayTel Legnica, serwis wag Legnica, legalizacja wag Legnica, kalibracja wag Legnica,
podpis elektroniczny Legnica, Cencert, kasy fiskalne Aclas Legnica, drukarki fiskalne Torell Legnica, PayTel Legnica,
Ultima s.c. Legnica ul. Rzemieślnicza 10A/2,